Długotrwały ból po spożyciu gorącego lub zimnego pokarmu

Prawdopodobnie miazga została uszkodzona w wyniku zakażenia poprzez ubytek próchniczy lub w trakcie leczenia zachowawczego.

Skontaktuj się z lekarzem. Leczenie kanałowe pozwoli uratować ząb.