Kurs Implanty w strefie estetycznej u Prof.Markusa Hurzelera (Monachium)

Wspaniałe spotkanie z Profesorem Markusem Hurzelerem. 26-27-09-2017 szkolenie zorganizowane przez firmę CWITT dystrybutora implantów Thommen {Szwajcaria} Oprócz wiedzy teoretycznej była część praktyczna pod bystrym okiem Prof.Markusa .