Master of Science (M.Sc.) in Specialized Orthodontis Kamila Kabacińska-Micał

Dnia 21-10-2017 Pani Doktor Kamila Kabacińska-Micał otrzymała tytuł Master of Science z zakresu Ortodoncji na Uniwersytecie w Munster {Niemcy}

Były to 3-letnie studia podyplomowe na  Uniwersytecie w Munster w Niemczech.

Studia i egzamin odbyły się w języku angielskim.

GRATULACJE