Natychmiastowa implantacja lewej jedynki i uzupełnienie koroną porcelanową po 3 miesiącach.