Nowość na rynku implantologicznym AUGMA.

8-12-2018  w Warszawie  ja z córką dr Krystyną Kabacińską i kilkoma specjalistami z dziedziny implantologii spotkaliśmy się  z Amosem Yahav z Izraela twórcą nowego materiału kościozastępczego.

Na spotkaniu tym omawialiśmy przypadki naszych pacjentów  z zastosowaniem tego materiału.