Tomografia wiązki stożkowej – CBCT ( Cone Beam Computed Tomography)


Jesto to nowoczesna, nieinwazyjna, szybsza i bezpieczniejsza odmiana konwencjonalnej tomografii komputerowej stworzona dla stomatologii. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej skutkuje niską dawką promieniowania oraz znacznym skróceniem czasu badania. Skan w trakcie którego powstaje kilkaset obrazów trwa od kilku do kilkunastu sekund. Rezultatem jest trójwymiarowe odwzorowanie zarówno tcbctkanki kostnej jak i tkanek miękkich pacjenta, które można wielokrotnie przetwarzać, obrabiac i mierzyc, co ogromnie rozszerza możliwości diagnostyczne. Precyzyjna analiza anatomii twarzoczaszki, przebiegających nerwów, naczyń krwionośnych, umiejscowienia korzeni zębów, budowy zatok obocznych nosa z dokładnością nieosiągalną dla konwencjonalnych badań dodatkowych umożliwia najdokładniejszą diagonstykę zmian patologicznych, precyzyjne planowanie zabiegów, ocenę potencjalnego ryzyka oraz leczenie. Jedno badanie dostarcza więcej informacji niż konwencjonalne zdjęcia zębowe, pantomograficzne, cefalometryczne czy zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych.